OPROGRAMOWANIE WAPRO

WAPRO ERP by Asseco to nowoczesne systemy, które ściśle ze sobą współpracują – stanowią systematycznie powiększający się ekosystem. Ich celem jest wspieranie rozwoju polskich firm, zwiększanie ich konkurencyjności i efektywności.

WAPRO Mag | Sprzedaż i magazyn to program przeznaczony do obsługi procesów sprzedaży oraz zarządzania pracą magazynów w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, od małych firm jednoosobowych do przedsiębiorstw średniej wielkości. Nasz program do obsługi magazynu wspomaga wszystkie aspekty działalności handlowej firmy.

WAPRO Fakir system finansowo-księgowy jest dostępny w pięciu wariantach przeznaczonych dla przedsiębiorstw różnej wielkości i o różnym profilu działalności: BIZNES, PRESTIŻ, BUDŻET, BIURO oraz BIURO PLUS.

WAPRO KAPER Obsługiwane formy opodatkowania: Księga Przychodów i Rozchodów, ryczałtowa ewidencja sprzedaży, rozliczanie dochodów z najmu.

WAPRO GANG zapewnia sprawne zarządzanie pracownikami i listami płac, ewidencję nieobecności, współpracę z rejestratorami czasu pracy przy jednoczesnej ochronie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Współpracuje z programem Płatnik, pozwala na elektroniczny transfer do PFRON oraz obsługę umów cywilnoprawnych.

WAPRO JPK program przeznaczony jest do tworzenia sprawozdawczości JPK z modułów WAPRO ERP w formie elektronicznej.

WAPRO Fakturka System umożliwia obsługę jednej firmy na jednym stanowisku, dlatego będzie bardzo przydatny zarówno w sklepach, zakładach usługowych, jak i w jednoosobowych firmach.