OBSŁUGA INFORMATYCZNA OUTSOURCING IT

W zakładce Oferty znajdą Państwo aktualne ceny pakietów, jakie usługi serwisowe w ramach pakietów są wykonywane, ilość godzin pomocy w danym pakiecie oraz usługi dodatkowo płatne poza pakietem.

WSPARCIE W ZAKRESIE

SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INFRESTRUKTURY SIECIOWEJ

Dbanie o bezawaryjne działanie sieci komputerowych oraz sprzętu serwerowego i komputerowego. Monitorowanie bieżącego stanu sprzętu celem szybkiego wyeliminowania ewentualnych przerw w działaniu firmy. Dbanie o bezpieczeństwo danych poprzez odpowiednie zabezpieczenie kopii zapasowych.

wSPARCIE W ZAKRESIE

OPROGRAMOWANIA

Aktualizacja i instalacja nowych wersji programu. Pomoc w zakresie korzystania z programów. Dbanie o odpowiednią wydajność systemów komputerowych.

wSPARCIE W ZAKRESIE

OPROGRAMOWANIA

Aktualizacja i instalacja nowych wersji programu. Pomoc w zakresie korzystania z programów. Dbanie o odpowiednią wydajność systemów komputerowych.